Kategori Hadits

Perkataan hamba terbaik Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam yang menjadi tuntunan seluruh ummat manusia

Syirik Riya 0

Syirik Kecil Bernama Riya

Sesungguhnya sesuatu yang paling aku khawatirkan terhadap kalian adalah syirik kecil” para sahabat bertanya “Apa itu syirik kecil wahai utusan Allah ?”, beliau ﷺ menjawab “Yaitu adalah Riya’

wasiat rasul 2

Rasulullah ﷺ Amat Mencintai Ummatnya

Muhammad bin Abdillah bin Abdil Mutthalib bin Hasyim al Qurasy shalawaatullahi wa salaamuhu ‘alaihi Rasulullah utusan Allah dan Nabi terakhir dimuka bumi, diutus untuk semua makhluk, membawa kabar gembira dan kedamaian, membawa peringatan dan teguran agar manusia dan jin berada dijalan yang benar diatas petunjukNya, dari kegelapan kebodohan menuju cahaya keimanan

1

Syarah Hadits Arba’in (4) Memahami TakdirNya

Sesungguhnya kalian dijadikan penciptaannya didalam perut ibunya selama empat puluh hari dalam bentuk setetes mani (Nuthfah), kemudian menjadi segumpal darah (‘Alaqah) dalam waktu yang sama (empat puluh hari), kemudian menjadi segumpal daging (Mudghah) dalam waktu yang sama (empat puluh hari),